افشاگری مهره برجسته موساد درباره دوستی عربستان با اسرائیل

افشاگری مهره برجسته موساد درباره دوستی عربستان با اسرائیل

یک شخصیت امنیتی اسرائیل که متصدی پست‌های مهمی در موساد بود با فاش کردن اینکه عربستان از دهه شصت دشمن اسرائیل نبوده است، گفت: در عربستان دوستان و شرکای زیادی وجود دارند که ما را به چشم دشمن نمی‌بینند.

افشاگری مهره برجسته موساد درباره دوستی عربستان با اسرائیل

(image)

یک شخصیت امنیتی اسرائیل که متصدی پست‌های مهمی در موساد بود با فاش کردن اینکه عربستان از دهه شصت دشمن اسرائیل نبوده است، گفت: در عربستان دوستان و شرکای زیادی وجود دارند که ما را به چشم دشمن نمی‌بینند.
افشاگری مهره برجسته موساد درباره دوستی عربستان با اسرائیل

اندروید