افشاگری جدید مازیار ناظمی: راه‌های بستن نظرسنجی پیامکی ۹۰

گوینده پرکار خبر ورزشی سیما که بعد از سال‌ها از این حرفه دور شد و پایش به وزارت ورزش باز شد. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ورزش از زمانی که اختلافاتش با علی دایی آشکار شد بیشتر سر زبان‌ها افتاد.