افشارزاده حضور در انتخابات ژیمناستیک را رد کرد

افشارزاده حضور در انتخابات ژیمناستیک را رد کرد

سرپرست باشگاه استقلال ثبت‌نامش را در انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک تکذیب کرد.

افشارزاده حضور در انتخابات ژیمناستیک را رد کرد

(image)

سرپرست باشگاه استقلال ثبت‌نامش را در انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک تکذیب کرد.
افشارزاده حضور در انتخابات ژیمناستیک را رد کرد

خبر جدید