افسر افغان به همراه ۱۰ نیروی خود به طالبان پیوست

افسر افغان به همراه ۱۰ نیروی خود به طالبان پیوست

به گفته مقامات محلی ولایت ارزگان در مرکز افغانستان یک افسر افغان در شهرستان «چارچینو» در این ولایت به همراه ۱۰ نفر از نیروهای تحت امر خود به طالبان پیوسته است.

افسر افغان به همراه ۱۰ نیروی خود به طالبان پیوست

(image)

به گفته مقامات محلی ولایت ارزگان در مرکز افغانستان یک افسر افغان در شهرستان «چارچینو» در این ولایت به همراه ۱۰ نفر از نیروهای تحت امر خود به طالبان پیوسته است.
افسر افغان به همراه ۱۰ نیروی خود به طالبان پیوست

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی