افزایش ۵۰۰ درصدی جرم در انگلیس پس از رفراندوم

افزایش ۵۰۰ درصدی جرم در انگلیس پس از رفراندوم

رئیس پلیس انگلیس اعلام کرد که آمار جرم و جنایت در این کشور بعد از رفراندوم اخیر افزایش ۵۰۰ درصدی داشته است.

افزایش ۵۰۰ درصدی جرم در انگلیس پس از رفراندوم

(image)

رئیس پلیس انگلیس اعلام کرد که آمار جرم و جنایت در این کشور بعد از رفراندوم اخیر افزایش ۵۰۰ درصدی داشته است.
افزایش ۵۰۰ درصدی جرم در انگلیس پس از رفراندوم

خرید vpn kerio client

مرجع سلامتی