افزایش شکایت از پزشکان؛ بیشترین تخلف مربوط به کدام تخصص‌هاست؟

افزایش شکایت از پزشکان؛ بیشترین تخلف مربوط به کدام تخصص‌هاست؟

 قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: شکایت از پزشکان نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.

افزایش شکایت از پزشکان؛ بیشترین تخلف مربوط به کدام تخصص‌هاست؟

(image)

 قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: شکایت از پزشکان نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.
افزایش شکایت از پزشکان؛ بیشترین تخلف مربوط به کدام تخصص‌هاست؟

اس ام اس جدید