افزایش شمار تلفات و مجروحان انفجار دیار بکر ترکیه به ۳۴نفر

افزایش شمار تلفات و مجروحان انفجار دیار بکر ترکیه به ۳۴نفر

در آستانه سفر امروز داوود اغلو به دیاربکر ،در حمله به خودرو افسران ترکیه ، دست کم هفت پلیس کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.

افزایش شمار تلفات و مجروحان انفجار دیار بکر ترکیه به ۳۴نفر

(image)

در آستانه سفر امروز داوود اغلو به دیاربکر ،در حمله به خودرو افسران ترکیه ، دست کم هفت پلیس کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.
افزایش شمار تلفات و مجروحان انفجار دیار بکر ترکیه به ۳۴نفر

فروش بک لینک