افزایش حجم نقل‌ و انتقال ریلی کالا از روسیه به ایران

افزایش حجم نقل‌ و انتقال ریلی کالا از روسیه به ایران

رئیس راه‌ آهن روسیه گفت حجم نقل‌وانتقال کالا از طریق شبکه راه‌ آهن از روسیه به ایران در سال گذشته میلادی ۲۵ درصد افزایش یافت.

افزایش حجم نقل‌ و انتقال ریلی کالا از روسیه به ایران

(image)

رئیس راه‌ آهن روسیه گفت حجم نقل‌وانتقال کالا از طریق شبکه راه‌ آهن از روسیه به ایران در سال گذشته میلادی ۲۵ درصد افزایش یافت.
افزایش حجم نقل‌ و انتقال ریلی کالا از روسیه به ایران

بک لینک رنک 7

bluray movie download