افزایش تنش بین روسیه و ناتو/ انگلیس: ۳ جنگنده روس‌ را رهگیری کردیم

افزایش تنش بین روسیه و ناتو/ انگلیس: ۳ جنگنده روس‌ را رهگیری کردیم

وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده که ۳ جنگنده این کشور در دریای بالتیک، ۳ جنگنده روسیه را رهگیری کردند.

افزایش تنش بین روسیه و ناتو/ انگلیس: ۳ جنگنده روس‌ را رهگیری کردیم

(image)

وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده که ۳ جنگنده این کشور در دریای بالتیک، ۳ جنگنده روسیه را رهگیری کردند.
افزایش تنش بین روسیه و ناتو/ انگلیس: ۳ جنگنده روس‌ را رهگیری کردیم

فروش بک لینک

سپهر نیوز