افراط و تفریط زوجین در ابراز عاطفه درست نیست/۴ اصل همتایی در زندگی مشترک

افراط و تفریط زوجین در ابراز عاطفه درست نیست/۴ اصل همتایی در زندگی مشترک

یک کارشناس خانواده با بیان اینکه افراط و تفریط زوجین در ابراز عاطفه درست نیست و باید در این امر تعادل را حفظ کنند، گفت: خانم ها نباید در ابراز محبت به شوهرشان افراط کنند چون آنان از این امر خوششان نمی‌آید و نباید همسرانتان را وادار به محبت کنید، این مسئله خطرناکی است و در نهایت منجر به تنفر شوهران تان از شما می‌شود.

افراط و تفریط زوجین در ابراز عاطفه درست نیست/۴ اصل همتایی در زندگی مشترک

(image)

یک کارشناس خانواده با بیان اینکه افراط و تفریط زوجین در ابراز عاطفه درست نیست و باید در این امر تعادل را حفظ کنند، گفت: خانم ها نباید در ابراز محبت به شوهرشان افراط کنند چون آنان از این امر خوششان نمی‌آید و نباید همسرانتان را وادار به محبت کنید، این مسئله خطرناکی است و در نهایت منجر به تنفر شوهران تان از شما می‌شود.
افراط و تفریط زوجین در ابراز عاطفه درست نیست/۴ اصل همتایی در زندگی مشترک

خرید بک لینک