افت ۱۹ دلاری قیمت طلای جهانی

افت ۱۹ دلاری قیمت طلای جهانی

بهای هر اونس طلا در بازار نیویورک برای تحویل در ژوئن ۱۹.۵۰ دلار یا ۱.۵ درصد کاهش یافت و در ۱۲۵۴.۹۰ دلار ایستاد.

افت ۱۹ دلاری قیمت طلای جهانی

(image)

بهای هر اونس طلا در بازار نیویورک برای تحویل در ژوئن ۱۹.۵۰ دلار یا ۱.۵ درصد کاهش یافت و در ۱۲۵۴.۹۰ دلار ایستاد.
افت ۱۹ دلاری قیمت طلای جهانی

مرکز فیلم