افتتاح کلینیک مشاوره رایگان به بیماران سوختگی

افتتاح کلینیک مشاوره رایگان به بیماران سوختگی

کلینیک مشاوره و روانشناسی جهت خدمت دهی رایگان به بیماران سوختگی به همت انجمن ققنوس (حمایت از بیماران سوخته ) و با همکاری بیمارستان سوختگی شهید مطهری افتتاح گردید.

افتتاح کلینیک مشاوره رایگان به بیماران سوختگی

(image)

کلینیک مشاوره و روانشناسی جهت خدمت دهی رایگان به بیماران سوختگی به همت انجمن ققنوس (حمایت از بیماران سوخته ) و با همکاری بیمارستان سوختگی شهید مطهری افتتاح گردید.
افتتاح کلینیک مشاوره رایگان به بیماران سوختگی

استخدام آموزش و پرورش