اعلام مبلغ دیه امسال/ بیمه گذاران، الحاقیة افزایش دیه سال جدید را تهیه کنند

اعلام مبلغ دیه امسال/ بیمه گذاران، الحاقیة افزایش دیه سال جدید را تهیه کنند

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیمه گذاران خواست برای خرید الحاقیة مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه سال جدید اقدام کنند.

اعلام مبلغ دیه امسال/ بیمه گذاران، الحاقیة افزایش دیه سال جدید را تهیه کنند

(image)

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیمه گذاران خواست برای خرید الحاقیة مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه سال جدید اقدام کنند.
اعلام مبلغ دیه امسال/ بیمه گذاران، الحاقیة افزایش دیه سال جدید را تهیه کنند

بک لینک