اعلام جوایز بخش فیلمنامه در جشنواره «مسیر عشق»

اعلام جوایز بخش فیلمنامه در جشنواره «مسیر عشق»
فیلمنامه‌های کوتاه و طرح فیلمنامه‌های بلند می‌توانند در جشنواره بین المللی فیلم، عکس و فیلمنامه «مسیر عشق» شرکت کنند.

اعلام جوایز بخش فیلمنامه در جشنواره «مسیر عشق»

فیلمنامه‌های کوتاه و طرح فیلمنامه‌های بلند می‌توانند در جشنواره بین المللی فیلم، عکس و فیلمنامه «مسیر عشق» شرکت کنند.
اعلام جوایز بخش فیلمنامه در جشنواره «مسیر عشق»