اعلام ترکیب کاروان ایران در ریو تا ۲ هفته آینده

اعلام ترکیب کاروان ایران در ریو تا ۲ هفته آینده

ترکیب کاروان المپیک ایران برای حضور در بازی‌های ۲۰۱۶ ریو دوژانیرو به احتمال زیاد تا دو هفته دیگر نهایی خواهد شد.

اعلام ترکیب کاروان ایران در ریو تا ۲ هفته آینده

(image)

ترکیب کاروان المپیک ایران برای حضور در بازی‌های ۲۰۱۶ ریو دوژانیرو به احتمال زیاد تا دو هفته دیگر نهایی خواهد شد.
اعلام ترکیب کاروان ایران در ریو تا ۲ هفته آینده

گوشی موبایل