اعلام آمادگی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برای همکاری با گروه‌های جهادی

اعلام آمادگی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برای همکاری با گروه‌های جهادی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن اعلام آمادگی خود برای همکاری با گروه‌های جهادی گفت: این حرکت اردوهای جهادی یک حرکت قابل تحسین است و مجموعه دانشگاه این آمادگی را دارد تا با در اختیار گزاشتن امکانات خود از این حرکت جهادی حمایت و پشتیبانی کند.

اعلام آمادگی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برای همکاری با گروه‌های جهادی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن اعلام آمادگی خود برای همکاری با گروه‌های جهادی گفت: این حرکت اردوهای جهادی یک حرکت قابل تحسین است و مجموعه دانشگاه این آمادگی را دارد تا با در اختیار گزاشتن امکانات خود از این حرکت جهادی حمایت و پشتیبانی کند.
اعلام آمادگی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برای همکاری با گروه‌های جهادی