اعزام ۷۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های گیلان به اردوی راهیان نور

۷۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های گیلان امروز از محل بسیج دانشجویی دانشگاه ها به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب راهیان نور اعزام شدند.