اعزام ۳۰۰ نفر از کارکنان علوم پزشکی مشهد به مراسم سالگرد ارتحال امام خميني (ره)

اعزام ۳۰۰ نفر از کارکنان علوم پزشکی مشهد به مراسم سالگرد ارتحال امام خميني (ره)

۳۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد به مراسم بيست و هفتمین سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) اعزام شدند.

اعزام ۳۰۰ نفر از کارکنان علوم پزشکی مشهد به مراسم سالگرد ارتحال امام خميني (ره)

(image)

۳۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد به مراسم بيست و هفتمین سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) اعزام شدند.
اعزام ۳۰۰ نفر از کارکنان علوم پزشکی مشهد به مراسم سالگرد ارتحال امام خميني (ره)

تلگرام