اعزام ۲۰۰ نفر از دانشجویان جهادی دانشگاه بوعلی سینا به مناطق محروم

اعزام ۲۰۰ نفر از دانشجویان جهادی دانشگاه بوعلی سینا به مناطق محروم

مسئول طرح هجرت بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان از اعزام ۲۰۰ نفر از دانشجویان جهادی این دانشگاه به مناطق محروم این استان خبر داد.

اعزام ۲۰۰ نفر از دانشجویان جهادی دانشگاه بوعلی سینا به مناطق محروم

(image)

مسئول طرح هجرت بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان از اعزام ۲۰۰ نفر از دانشجویان جهادی این دانشگاه به مناطق محروم این استان خبر داد.
اعزام ۲۰۰ نفر از دانشجویان جهادی دانشگاه بوعلی سینا به مناطق محروم

میهن دانلود