اعزام کاروان‌های ازدواج دانشجویی به مشهد تا پایان اردیبهشت ماه

اعزام کاروان‌های ازدواج دانشجویی به مشهد تا پایان اردیبهشت ماه

مسئول مرکز فرهنگی اردوی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: دور دوم اعزام‌ها از ۲۵ و ۲۶ فروردین سال جاری آغاز خواهد شد و تا پایان اردیبهشت ماه نیز ادامه خواهد داشت .

اعزام کاروان‌های ازدواج دانشجویی به مشهد تا پایان اردیبهشت ماه

(image)

مسئول مرکز فرهنگی اردوی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: دور دوم اعزام‌ها از ۲۵ و ۲۶ فروردین سال جاری آغاز خواهد شد و تا پایان اردیبهشت ماه نیز ادامه خواهد داشت .
اعزام کاروان‌های ازدواج دانشجویی به مشهد تا پایان اردیبهشت ماه

cars

پامنا موبایل لپ تاپ