اعزام ستاد جهادی شیهد سیرنیا به روستای حویق شهرستان تالش

اعزام ستاد جهادی شیهد سیرنیا به روستای حویق شهرستان تالش

مسئول روابط عمومی ستاد جهادی شیهد سیرنیا از اعزام این گروه جهادی به روستای حویق شهرستان تالش خبر داد.

اعزام ستاد جهادی شیهد سیرنیا به روستای حویق شهرستان تالش

(image)

مسئول روابط عمومی ستاد جهادی شیهد سیرنیا از اعزام این گروه جهادی به روستای حویق شهرستان تالش خبر داد.
اعزام ستاد جهادی شیهد سیرنیا به روستای حویق شهرستان تالش

عکس های جدید

مرجع توریسم