اعزام دانشجویان خواهر جهادی به مناطق محروم یزد در هفته آخر مردادماه

اعزام دانشجویان خواهر جهادی به مناطق محروم یزد در هفته آخر مردادماه

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه یزد از اعزام دانشجویان خواهر جهادی به مناطق محروم این استان در هفته آخر مردادماه خبر داد.

اعزام دانشجویان خواهر جهادی به مناطق محروم یزد در هفته آخر مردادماه

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه یزد از اعزام دانشجویان خواهر جهادی به مناطق محروم این استان در هفته آخر مردادماه خبر داد.
اعزام دانشجویان خواهر جهادی به مناطق محروم یزد در هفته آخر مردادماه

دانلود نرم افزار