اعزام تیم ملی تیراندازی به آلمان تا تامین اعتبار منتفی شد

تیم ملی تیراندازی ایران برای برگزاری اردوی آمادگی در هانوفر همچنان منتظر کمک‌های مالی از وزارت ورزش است.