اعدام یک نفر در آمریکا/ سومین اعدام در ایالت جورجیا ازابتدای ۲۰۱۶

اعدام یک نفر در آمریکا/ سومین اعدام در ایالت جورجیا ازابتدای ۲۰۱۶

یک شهروند آمریکایی که به جرم قتل در سال ۹۹۴ به مرگ محکوم شده بود، روز پنجشنبه در ایالت جورجیای آمریکا اعدام شد.

اعدام یک نفر در آمریکا/ سومین اعدام در ایالت جورجیا ازابتدای ۲۰۱۶

(image)

یک شهروند آمریکایی که به جرم قتل در سال ۹۹۴ به مرگ محکوم شده بود، روز پنجشنبه در ایالت جورجیای آمریکا اعدام شد.
اعدام یک نفر در آمریکا/ سومین اعدام در ایالت جورجیا ازابتدای ۲۰۱۶

بک لینک