اعتکاف به علاوه تور یک روزه‌ی لب دریا!!!

اعتکاف به علاوه تور یک روزه‌ی لب دریا!!!

تصویر آگهی عجیب ثبت نام برای اعتکاف در یکی از شهرهای کشور در فضای مجازی منتشر شده است.

اعتکاف به علاوه تور یک روزه‌ی لب دریا!!!

(image)

تصویر آگهی عجیب ثبت نام برای اعتکاف در یکی از شهرهای کشور در فضای مجازی منتشر شده است.
اعتکاف به علاوه تور یک روزه‌ی لب دریا!!!

خرید بک لینک

میهن دانلود