اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در پی انتشار برخی شایعات

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در پی انتشار برخی شایعات

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: تمام مدارس کشور شنبه ۱۴ فروردین ۹۵ دایر است.

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در پی انتشار برخی شایعات

(image)

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: تمام مدارس کشور شنبه ۱۴ فروردین ۹۵ دایر است.
اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در پی انتشار برخی شایعات

اندروید

خبر اسلامی