اطلاعيه مهم باشگاه استقلال درباره شرايط رايگان شدن بليت ها

بازی‌های خانگی استقلال برای استقلالی ‌های عضو ۳۰۹۰ رایگان شد.