اصول مراقبت از پای افراد دیابتی

اصول مراقبت از پای افراد دیابتی

معمولا در افراد مبتلا به دیابت، گردش خون در پاها و انگشتان محدود می‌شود و چون بیشتر اوقات پاها بدون حس می‌شود و فرد اغلب درد و سوزش مربوط به صدمات و ضایعات پا را احساس نمی‌کند،

اصول مراقبت از پای افراد دیابتی

(image)

معمولا در افراد مبتلا به دیابت، گردش خون در پاها و انگشتان محدود می‌شود و چون بیشتر اوقات پاها بدون حس می‌شود و فرد اغلب درد و سوزش مربوط به صدمات و ضایعات پا را احساس نمی‌کند،
اصول مراقبت از پای افراد دیابتی

بک لینک رنک 7

تلگرام