اصولگرایان مانند اصلاح‌طلبان خلاف قانون اساسی حرکت نمی‌کنند

نماینده مردم تهران گفت: ما مثل اصلاح طلبان نیستیم که بخواهیم خلاف قانون اساسی حرکت کنیم و اگر در یک حوزه ای اشکالی وجود داشته باشد فرد می تواند در هیئت های نظارت اعتراض خود را مطرح کند.