اصلاح‌طلبان برای بدست آوردن اکثریت مجلس دروغ بزرگی گفتند

اصلاح‌طلبان برای بدست آوردن اکثریت مجلس دروغ بزرگی گفتند

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: بعد از پایان دور دوم انتخابات مجلس جبهه اصلاحات و اصلاح‌طلبان با راه‌انداختن جو هیجانی سعی داشتند خودشان را پیروز انتخابات معرفی کنند؛ در صورتی که واقعیت چیز دیگری بود و اصلاح‌طلبان دروغ بزرگی را گفتند.

اصلاح‌طلبان برای بدست آوردن اکثریت مجلس دروغ بزرگی گفتند

(image)

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: بعد از پایان دور دوم انتخابات مجلس جبهه اصلاحات و اصلاح‌طلبان با راه‌انداختن جو هیجانی سعی داشتند خودشان را پیروز انتخابات معرفی کنند؛ در صورتی که واقعیت چیز دیگری بود و اصلاح‌طلبان دروغ بزرگی را گفتند.
اصلاح‌طلبان برای بدست آوردن اکثریت مجلس دروغ بزرگی گفتند

خرید بک لینک

wolrd press news