اصلاحات سرمایه اسرائیل در ایران است/ ساکتین و حامیان فتنه صلاحیت حضور در مجلس را ندارند

عضو شورای بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان اصلاحات را سرمایه اسرائیل در ایران کشورمان دانست.