اشیای تاریخی بازگشته از آمریکا +عکس

اشیای تاریخی بازگشته از آمریکا +عکس

مجموعه گل مهرهای ساسانی که از آمریکا به ایران بازگردانده شده امروز همزمان با روز جهانی موزه در موزه ملی ایران رونمایی شد.

اشیای تاریخی بازگشته از آمریکا +عکس

(image)

مجموعه گل مهرهای ساسانی که از آمریکا به ایران بازگردانده شده امروز همزمان با روز جهانی موزه در موزه ملی ایران رونمایی شد.
اشیای تاریخی بازگشته از آمریکا +عکس

دانلود فیلم جدید