اشک تمساح مریم رجوی برای مردم سوریه

اشک تمساح مریم رجوی برای مردم سوریه

سازمان تروریستی منافقین در مراسمی که شماری از سرکردگان و دشمنان ملت سوریه و ایران حضور داشتند اقدام به برگزاری نشستی با عنوان “شب همبستگی با مقاومت سوریه” کرد.

اشک تمساح مریم رجوی برای مردم سوریه

(image)

سازمان تروریستی منافقین در مراسمی که شماری از سرکردگان و دشمنان ملت سوریه و ایران حضور داشتند اقدام به برگزاری نشستی با عنوان “شب همبستگی با مقاومت سوریه” کرد.
اشک تمساح مریم رجوی برای مردم سوریه

تلگرام