اسکاتلند به زودی همه‌پرسی استقلال برگزار می‌کند

اسکاتلند به زودی همه‌پرسی استقلال برگزار می‌کند

یک سخنگوی وزیر اول اسکاتلند گفت پیش از اتمام فرآیند مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا بعد از برگزیت (رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا) همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا برگزار می‌شود.

اسکاتلند به زودی همه‌پرسی استقلال برگزار می‌کند

(image)

یک سخنگوی وزیر اول اسکاتلند گفت پیش از اتمام فرآیند مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا بعد از برگزیت (رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا) همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا برگزار می‌شود.
اسکاتلند به زودی همه‌پرسی استقلال برگزار می‌کند

خرید vpn معتبر

مد روز