اسطوره فوتبال برزیل در بیمارستان بستری شد

اسطوره فوتبال برزیل در بیمارستان بستری شد

اسطوره فوتبال برزیل که به «روباه پیر» معروف است، یک روز قبل از تولدش به بیمارستانی در شهر ریودوژانیرو منتقل شد.

اسطوره فوتبال برزیل در بیمارستان بستری شد

(image)

اسطوره فوتبال برزیل که به «روباه پیر» معروف است، یک روز قبل از تولدش به بیمارستانی در شهر ریودوژانیرو منتقل شد.
اسطوره فوتبال برزیل در بیمارستان بستری شد

بازار بورس