اسرائیل به پرداخت پول نفت ایران محکوم شد

اسرائیل به پرداخت پول نفت ایران محکوم شد

دادگاهی در سوئیس رژیم اسرائیل را به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار غرامت به ایران به خاطر بدهی نفتی مربوط به پیش از انقلاب جمهوری اسلامی، محکوم کرده است.

اسرائیل به پرداخت پول نفت ایران محکوم شد

(image)

دادگاهی در سوئیس رژیم اسرائیل را به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار غرامت به ایران به خاطر بدهی نفتی مربوط به پیش از انقلاب جمهوری اسلامی، محکوم کرده است.
اسرائیل به پرداخت پول نفت ایران محکوم شد