استیضاح وزیر دفاع عراق یک هفته به تعویق افتاد

استیضاح وزیر دفاع عراق یک هفته به تعویق افتاد

پارلمان عراق ادامه جلسه استیضاح و رای‌گیری درباره پاسخ‌های وزیر دفاع را که قرار بود امروز سه‌شنبه برگزار شود یک هفته به تعویق انداخت.

استیضاح وزیر دفاع عراق یک هفته به تعویق افتاد

(image)

پارلمان عراق ادامه جلسه استیضاح و رای‌گیری درباره پاسخ‌های وزیر دفاع را که قرار بود امروز سه‌شنبه برگزار شود یک هفته به تعویق انداخت.
استیضاح وزیر دفاع عراق یک هفته به تعویق افتاد