استقلال و پرسپولیس با ایرانسل قرارداد بستند

استقلال و پرسپولیس با ایرانسل قرارداد بستند
تفاهم نامه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با شرکت ایرانسل به امضا رسید.

استقلال و پرسپولیس با ایرانسل قرارداد بستند

تفاهم نامه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با شرکت ایرانسل به امضا رسید.
استقلال و پرسپولیس با ایرانسل قرارداد بستند