استقلال بای‌بای!/ فرهاد مجیدی فقط می‌تواند کمک مربی دوم شود!

استقلال بای‌بای!/ فرهاد مجیدی فقط می‌تواند کمک مربی دوم شود!

مسئول دپارتمان کمیته آموزش فدراسیون فوتبال گفت: فرهاد مجیدی با مدرک C آسیا فقط می تواند کمک مربی دوم به بعد یک تیم لیگ برتری باشد.

استقلال بای‌بای!/ فرهاد مجیدی فقط می‌تواند کمک مربی دوم شود!

(image)

مسئول دپارتمان کمیته آموزش فدراسیون فوتبال گفت: فرهاد مجیدی با مدرک C آسیا فقط می تواند کمک مربی دوم به بعد یک تیم لیگ برتری باشد.
استقلال بای‌بای!/ فرهاد مجیدی فقط می‌تواند کمک مربی دوم شود!

wolrd press news