استقلالی‌ها قید امید ابراهیمی را بزنند/ قطر مقصد بعدی!

استقلالی‌ها قید امید ابراهیمی را بزنند/ قطر مقصد بعدی!

به نظر می رسد استقلالی ها باید قید هافبک ملی پوش و کلیدی خود را برای فصل آتی بزنند و دنبال جانشین مناسبی برای او باشند.

استقلالی‌ها قید امید ابراهیمی را بزنند/ قطر مقصد بعدی!

(image)

به نظر می رسد استقلالی ها باید قید هافبک ملی پوش و کلیدی خود را برای فصل آتی بزنند و دنبال جانشین مناسبی برای او باشند.
استقلالی‌ها قید امید ابراهیمی را بزنند/ قطر مقصد بعدی!

مرکز فیلم