استقبال کشورهای غربی از تجهیز معارضان سوری به سلاح‌های پیشرفته

استقبال کشورهای غربی از تجهیز معارضان سوری به سلاح‌های پیشرفته

رئیس کمیته عالی معارضان سوریه در گفت‌وگوهای ژنو اعلام کرد معارضان بزودی تحت نظارت بین‌المللی، سلاح‌های پیشرفته تحویل خواهند گرفت.

استقبال کشورهای غربی از تجهیز معارضان سوری به سلاح‌های پیشرفته

(image)

رئیس کمیته عالی معارضان سوریه در گفت‌وگوهای ژنو اعلام کرد معارضان بزودی تحت نظارت بین‌المللی، سلاح‌های پیشرفته تحویل خواهند گرفت.
استقبال کشورهای غربی از تجهیز معارضان سوری به سلاح‌های پیشرفته

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید