استفاده ارتش سوریه از بمب‌افکن‌های سوخو ۲۴ ام۲

استفاده ارتش سوریه از بمب‌افکن‌های سوخو ۲۴ ام۲

ارتش سوریه در حملات اخیر به لاذقیه از بمب‌افکن‌های سوخو ۲۴ ام۲ علیه گروه‌های تروریستی استفاده کرد.

استفاده ارتش سوریه از بمب‌افکن‌های سوخو ۲۴ ام۲

(image)

ارتش سوریه در حملات اخیر به لاذقیه از بمب‌افکن‌های سوخو ۲۴ ام۲ علیه گروه‌های تروریستی استفاده کرد.
استفاده ارتش سوریه از بمب‌افکن‌های سوخو ۲۴ ام۲

اتوبیوگرافی