استاندار خوزستان به جای آبگرفتگی قلمداد کردن سیل، به کمک سیل زدگان بشتابد

استاندار خوزستان به جای آبگرفتگی قلمداد کردن سیل، به کمک سیل زدگان بشتابد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی رامهرمز گفت: استاندار خوزستان سیلی به این عظمت که خسارت بزرگی را برجای گذاشته است آبگرفتگی ساده قلمداد می کند و به جای حضور میدانی در بین سیل زده ها، صرفا به بازدید هوایی اکتفا می کنند!

استاندار خوزستان به جای آبگرفتگی قلمداد کردن سیل، به کمک سیل زدگان بشتابد

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی رامهرمز گفت: استاندار خوزستان سیلی به این عظمت که خسارت بزرگی را برجای گذاشته است آبگرفتگی ساده قلمداد می کند و به جای حضور میدانی در بین سیل زده ها، صرفا به بازدید هوایی اکتفا می کنند!
استاندار خوزستان به جای آبگرفتگی قلمداد کردن سیل، به کمک سیل زدگان بشتابد

آپدیت آفلاین نود 32

فانتزی