اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال اعلام شد

اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال اعلام شد

سرمربی تیم ملی ۳۲ بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال اعلام شد

(image)

سرمربی تیم ملی ۳۲ بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرد.
اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال اعلام شد

مرکز فیلم