از مخالفت عادل الجیبر تا سنی‌های عراق نسبت به حضور سردار سلیمانی در عملیات فلوجه

از مخالفت عادل الجیبر تا سنی‌های عراق نسبت به حضور سردار سلیمانی در عملیات فلوجه

وب سایت رادیو زمانه با اعلام مخالفت برخی از سیاست مدران سنی عراق نسبت به حضور سردار قاسم سلیمانی در عراق، از نزدیکی سردار سلیمانی به نیروهای حشد شعبی عراق ابراز نگرانی کرد.

از مخالفت عادل الجیبر تا سنی‌های عراق نسبت به حضور سردار سلیمانی در عملیات فلوجه

(image)

وب سایت رادیو زمانه با اعلام مخالفت برخی از سیاست مدران سنی عراق نسبت به حضور سردار قاسم سلیمانی در عراق، از نزدیکی سردار سلیمانی به نیروهای حشد شعبی عراق ابراز نگرانی کرد.
از مخالفت عادل الجیبر تا سنی‌های عراق نسبت به حضور سردار سلیمانی در عملیات فلوجه

بازی