از دوخت چادر برای دختران نوجوان زائر تا عکس سلفی با شهدا

از دوخت چادر برای دختران نوجوان زائر تا عکس سلفی با شهدا

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه ۷ برنامه های فرهنگی این منطقه به مناسبت بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) را تشریح کرد.

از دوخت چادر برای دختران نوجوان زائر تا عکس سلفی با شهدا

(image)

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه ۷ برنامه های فرهنگی این منطقه به مناسبت بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) را تشریح کرد.
از دوخت چادر برای دختران نوجوان زائر تا عکس سلفی با شهدا

car