از این شکست درس می گیریم و با قدرت بازمی گردیم

از این شکست درس می گیریم و با قدرت بازمی گردیم

سرمربی لیورپول اعتقاد دارد تیمش پس از دریافت گل تساوی باورش را از دست داد.

از این شکست درس می گیریم و با قدرت بازمی گردیم

(image)

سرمربی لیورپول اعتقاد دارد تیمش پس از دریافت گل تساوی باورش را از دست داد.
از این شکست درس می گیریم و با قدرت بازمی گردیم

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی