ازدحام مسافران غزه برای عبور از گذرگاه رفح

ازدحام مسافران غزه برای عبور از گذرگاه رفح

مسئولان مصری امروز چهارشنبه در حالی گذرگاه مرزی رفح را بازگشایی کردند که بیش از ۲۵ هزار شهروند اعم از بیماران، دانشجویان و افراد دارای گذرنامه های خارجی برای عبور از این گذرگاه ثبت نام کرده‌اند.

ازدحام مسافران غزه برای عبور از گذرگاه رفح

(image)

مسئولان مصری امروز چهارشنبه در حالی گذرگاه مرزی رفح را بازگشایی کردند که بیش از ۲۵ هزار شهروند اعم از بیماران، دانشجویان و افراد دارای گذرنامه های خارجی برای عبور از این گذرگاه ثبت نام کرده‌اند.
ازدحام مسافران غزه برای عبور از گذرگاه رفح

بازی