ازدحام مسافران، محور جواهرده رامسر را یک طرفه کرد

ازدحام مسافران، محور جواهرده رامسر را یک طرفه کرد

بارش برف و باران و ازدحام مسافران برای بازگشت از جواهرده، باعث یک طرفه شدن این محور ییلاقی به شهرستان رامسر شد.

ازدحام مسافران، محور جواهرده رامسر را یک طرفه کرد

(image)

بارش برف و باران و ازدحام مسافران برای بازگشت از جواهرده، باعث یک طرفه شدن این محور ییلاقی به شهرستان رامسر شد.
ازدحام مسافران، محور جواهرده رامسر را یک طرفه کرد

بک لینک