ارشاد کتاب برگزیده جایزه جلال را خرید

ارشاد کتاب برگزیده جایزه جلال را خرید

هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه ۵۵۱ خود خرید ۵۲ هزار و ۷۴۰ عنوان کتاب را به تصویب رساند.

ارشاد کتاب برگزیده جایزه جلال را خرید

(image)

هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه ۵۵۱ خود خرید ۵۲ هزار و ۷۴۰ عنوان کتاب را به تصویب رساند.
ارشاد کتاب برگزیده جایزه جلال را خرید

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7